"Si parla, si canta" 2015 Photo Gallery

Previous | Home | Next

Gondola Girl

Josi Petersen riding in a gondola on the SPSC trip to Venezia.